Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlandı.

ISO 9001:2015 Standart Yapısı

1. Kapsam (Scope)

2. Atıf yapılan standart/dokümanlar (Normative references)

3. Tanım ve terimler (Terms and definitions)

4. Kuruluşun yapısı (Context of the organization)

5. Liderlik (Leadership)

6. Planlama (Planning)

7. Destek (Support )

8. Operasyon (Operation)

9. Performans değerlendirme (Performance evaluation)

10. İyileştirme (Improvement)

Ek A (bilgi amaçlı) Yeni yapı, terminoloji ve kavramların anlaşılması (Annex A (informative) Clarification of new structure, terminology and concepts)

Ek B (bilgi amaçlı) ISO/TC 176 tarafından kalite yönetim ve KYS için geliştirilen diğer uluslararası standartlar (Annex B (informative) Other International Standards on quality management and quality management systems developed by ISO/TC 176)

ISO 9001:2008 Belgeliyim, belgem daha ne kadar geçerli?

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

GF Sistem tarafından ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

ISO 9001:2015 standardı için hemen başvurabilir miyim?

GF Sistem’in ISO 9001:2015 akreditasyonunun TÜRKAK tarafından yayınlanmasının ardından başvuruları alabilecektir.

İki versiyon arasında temel farklılıklar neler?

Standardın yeni versiyonunda diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması açısından “İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) kullanılmış olması, Risk bazlı düşünme üzerine vurgu, Dokümantasyon şartlarında esneklik, «Hizmet» sunumu yapan kuruluşlar daha için daha uygulanabilir bir yapı, Daha az gereklilikler” temel farkları oluşturmaktadır.

Gözetim denetimlerinde geçiş olabilir mi?

ISO 9001:2008 belgeli kuruluşlar 15 Eylül 2018 tarihine kadar gözetim denetimleri veya özel denetimler ile geçişlerini tamamlayabilirler.

Yeni versiyonda fazla dokümantasyon şartı var mı?

ISO 9001:2008 versiyonuna kıyasla ağırlaştırılmış veya ek dokümantasyon şartı bulunmamaktadır. Kuruluşlar organizasyonlarının yapısı, büyüklüğü ve ölçeğine göre dokümantasyon gerekliliklerine karar vermelidirler.

ISO 9001:2015 standardı için hangi eğitimleri almalıyım?

GF Sistem ISO 9001:2015 KYS Temel, iç denetçi, dokümantasyon eğitimleri düzenlemektedir. Bu eğitimlerden firmanıza uygun olduğunu düşündüklerinizi alabilirsiniz.

         

JoomShaper Şirketler